Inbrott

Det kan kännas både kränkande och obehagligt att bli utsatt för bostadsinbrott och att veta att en okänd person rotat bland dina saker. Varje år sker tusentals inbrott i Sverige och dessvärre känner nästan alla någon som blivit utsatt.

Om man blir utsatt är det viktigt att anmäla så snart som möjligt. Oftast kan det vara rörigt i hemmet och man vill plocka i ordning, men det är viktigt att hemmet lämnas orört för att vi ska kunna säkra spår så bra som möjligt. Till exempel DNA-spår som bidrar till att brottet kan bli löst längre fram om gärningspersonen till exempel grips för ett annat brott. Ett annan viktig del är att märka sina tillhörigheter med Märk-DNA för att vi också ska kunna spåra gods som eventuellt återfinns vid husrannsakningar eller liknande.

 

Här kan du läsa mer om hur du gör en anmälan och vad som är viktigt att tänka på