Demonstrationstillstånd 1 maj

I Sverige har alla medborgare rätt enligt grundlagen att uttrycka sin åsikt. Polisen har till uppgift att skydda yttrandefriheten och upprätthålla ordning och säkerhet. Därför får NMR tillstånd att demonstrera 1 maj i region Väst och i region Bergslagen.

Polisen ska, så långt det är möjligt, godkänna begäran om allmänna sammankomster eller demonstrationer. Enligt grundlagen har alla medborgare fri- och rättigheter där åsiktsfrihet, yttrandefrihet, mötesfrihet och demonstrationsfrihet ingår.

Ett av polisens uppdrag är att se till att alla människor, oavsett åsikt, ges möjlighet att utöva sina grundlagsskyddade fri- och rättigheter att demonstrera. Detta oavsett om demonstrationen betraktas som en allmän sammankomst eller inte, och om den är tillståndsgiven eller inte.

– Möjligheten att få demonstrera skyddas av ett starkt grundlagsskydd, det innebär att alla människor som vill uttrycka sin åsikt, får göra det - därför får NMR demonstrera första maj. Samtidigt är det viktigt att polisen upprätthåller ordning och säkerhet, och lagför eventuella brott, säger Stefan Hector, operativa enheten på Noa.

Grundlagsskyddet inkluderar även människor eller grupper vars ideologier är odemokratiska eller oparlamentariska. Det spelar därmed ingen roll vad du tycker när du vill yttra din åsikt. Yttranden eller gester får däremot inte strida mot gällande lagar, som till exempel hets mot folkgrupp eller olaga hot med mera.

– Polisregionerna Väst och Bergslagen kan få förstärkning från andra regioner i landet för att demonstrationerna ska kunna hållas på ett säkert sätt, och om det till exempel uppstår allvarliga ordningsstörningar under demonstrationerna kan polisen upplösa demonstrationen, säger Stefan Hector.

Till toppen