Nya regler för dig som ska söka pass eller nationellt id-kort

Den 1 april sker några förändringar som rör dig som ska ansöka om pass eller nationellt id-kort. Här kan du läsa en sammanfattning på förändringarna.

Utförlig information om hur och var du ansöker om resehandlingar kan du hitta på vår sajt om pass och nationellt id-kort

När du ansöker om pass eller nationellt id-kort

Att identifiera dig
Om du ska identifiera dig med tjänstekort ska det vara SIS-märkt. Övriga tjänstekort är inte längre giltiga som legitimation vid ansökan om svenskt pass eller nationellt id-kort.

Medborgarskap
Du är alltid skyldig att styrka ditt svenska medborgarskap. Vid behov ska Polismyndigheten genomföra en utredning för att säkerställa att du är svensk medborgare.

Pass eller nationellt id-kort för barn under 18 år
Vårdnadshavares medgivande krävs alltid för ansökan om pass eller nationellt id-kort för barn under 18 år och ska lämnas på ett särskilt formulär. Vårdnadshavarna ska underteckna och namnteckningen ska vidimeras, det betyder att den ska bevittnas och på så vis intygas. Vårdnadshavarna får inte vidimera varandras namnteckningar.

Kompletterande handlingar
Om du behöver komplettera din ansökan med handlingar till styrkande av din identitet eller medborgarskap ska de visas upp i original eller genom vidimerad kopia av original.

Extra pass
Om du har behov av ett extra pass ska du motivera ditt behov med en skriftlig redogörelse samt uppge för hur lång tid du har behov av extrapasset. Du ska även uppge om du har behov av ett tidigare utfärdat extra pass under en övergångsperiod.

När du hämtar ut ditt pass eller nationella id-kort

Kvitto
Ha alltid med dig kvittot (med dina personuppgifter) som du fick vid ansökningstillfället. Om det skulle uppstå problem i vår datahantering kan inte passet eller det nationella id-kortet lämnas ut om du inte har kvittot med dig och då får du komma tillbaka en annan gång.

Kontrasignering
När du hämtar ut ditt pass eller nationella id-kort ska du skriva din namnteckning (kontrasignera) på samma sätt som vid ansökan.

De förändringar som beskrivs ovan görs till följd av en översyn av gällande regelverk. Polismyndighetens författning "Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om pass och nationellt identitetskort (PFMS 2019:3; FAP 530-1).