Nytt medborgarlöfte i Borlänge

Borlänge kommun och lokalpolisområde Borlänge har kommit överens om ett nytt medborgarlöfte. Löftet är framtaget utifrån grundtanken om att komma närmare medborgaren och att skapa en god bild av de lokala problembilderna.

Under året kommer representanter för Borlänge kommun och polisen besöka olika delar av kommunen i syfte att skapa personliga möten med medborgarna. Mötena syftar till att ge en så god bild som möjligt av eventuell upplevd otrygghet och ge medborgaren möjlighet att träffa företrädare för kommunen och polisen. Det blir en form av medborgardialoger.

Dialogerna kan bland annat ligga till grund för kommande medborgarlöften.

Samverkan mellan kommunen och polisen i form av EST fortsätter och utvecklas. Samarbetet mellan områdespoliser och trygghetsvärdar fortsätter.

Borlänge kommuns och lokalpolisområde Borlänges arbete strävar till att medborgaren ska uppleva en god dialog med företrädare för kommunen och polisen.

Medborgarlöftet ska följas upp i kommande trygghetsmätningar. Den effekt man vill uppnå är att andelen invånare som upplever sig trygga ska ha ökat.