Ökat förtroende för polisen

Polisen är den samhällsinstitution som befolkningen har högst förtroende för enligt 2019 års Förtroendebarometer.

Enligt Medieakademin som genomför undersökningen har polisen gjort en "anmärkningsvärd ökning". Endast Systembolaget har ett högre förtroende bland de samhällsinstitutioner, företag och organisationer som har undersökts.

I 2017 års undersökning var förtroendet för polisen 54 procent. I 2018 års ökade polisen mest i förtroende i hela undersökningen, med elva procenteneheter till 65 procent. Ökningen fortsätter i årets mätning till 71 procent med mycket eller ganska stort förtroende bland de som tillfrågats i undersökningen.

− Förtroendet för polisen har gått upp dramatiskt och vi sätter det i samband med Drottninggatan 2017, säger Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, som tillägger att 2017 års undersökning gjordes innan terrordådet på Drottninggatan.

Enligt Medieakademin visar inte undersökningen att det finns en förtroendekris i det svenska samhället. De flesta undersökta institutioner och organisationer ökade i årets mätning. En förklaring är att forskarna ser ett visst samband med att förtroendet brukar öka under valår för att sedan sjunka något mellan valen.

Förtroendet för polisen ökade även i den nationella SOM-undersökningen förra året.

Fakta: Förtroendebarometern 2019
2019 års undersökning omfattar 1200 webb-intervjuer med personer äldre än 16 år.
Fältperioden ägde rum mellan den 18 februari-5 mars 2019. Årets mätning har genomförts av Kantar Sifo.

Hela undersökningen finns att läsa på Medieakademins webbplats