Polisen i region Stockholm arbetar för att återanställa poliser

Polismyndigheten är i stort behov av medarbetare. Det innebär att det krävs ett omfattande arbete med att locka fler till polisutbildningen, förbättra villkoren för redan anställda och att välkomna poliser som lämnat myndigheten att söka sig tillbaka.

– Vi har i region Stockholm har sedan 2016 arbetat systematiskt med denna fråga. Intresset är stort och vi får många förfrågningar, vilket är mycket glädjande. "En gång polis, alltid polis" är en vanlig kommentar från dem vi kontaktar, säger Pia Sjunnegård Dahlbom, biträdande regionpolischef Stockholm

Sedan 2016 har polisen i region Stockholm återanställt cirka 40 poliser och då främst till kärnverksamheten i polisområdena.

– Varje polis som kommer tillbaka har betydelse och det är av vikt att vi som arbetsgivare arbetar både för att behålla de duktiga polisanställda vi har och för att försöka locka tillbaka de som lämnat myndigheten för andra jobb. Vi vet att det finns en växande efterfrågan på polisanställda från övriga delar av samhället, säger Pia Sjunnegård Dahlbom.

Kraven för att få återanställning följer den statliga anställningsprocessen och den nationellt framtagna kravprofilen. Verksamhetens behov, personlig lämplighet och övriga förutsättningar styr urval och placering precis som vid andra anställningar.

Nyligen välkomnade Polisen i region Stockholm nio erfarna och pensionerade utredare tillbaka som timanställda. Ett mycket välkommet tillskott i arbetet mot den grova brottsligheten i regionen.