Polisens arbete och tillståndsgivning vid fotbollsmatcher

Våren är här och därmed snart fotbollssäsongen. Målet med arbetet under säsongen är enligt en gemensam överenskommelse mellan Riksidrottsförbundet och Polisen välkomnande, trygga, säkra och stämningsfulla arrangemang.

Polisen ingick 2018 en överenskommelse med Riksidrottsförbundet. Denna överenskommelse fastställer att vår gemensamma målsättning är att idrottsevenemang ska vara välkomnande, trygga, säkra och stämningsfulla för alla.

– Polisen, idrottsförbunden och klubbarna måste sträva mot samma mål och i detta måste inblandade parter ha ett väl fungerande samarbete. Vår dialog med klubbarna och förbunden ska förbättras, säger Ulf Johansson, regionpolischef i Stockholm med ansvar för idrottrelaterad brottslighet hos Polisen.

Hörnstenarna för polisens hantering av idrottsarrangemang är ovan nämnda överenskommelse tillsammans med handlingsplanen för säkra idrottsevenemang och riktlinjer för villkorsgivning av idrottsevenemang.

Polisen ska arbeta mer aktivt med villkorsgivning i samband med idrottsarrangemang. Det arbetet inleddes 2018 och fortsätter under 2019. I detta arbete ska Polisen fortsätta att återföra ansvaret för ordning och säkerhet på arenorna till arrangören.

Bakgrunden till arbetet med villkorstrappan är att Riksrevisionen tidigare kritiserade Polisen för hanteringen och resursen vid offentliga tillställningar i samband med idrott.

– Polisens mål är att arbetet vid idrottsevenemang ska se likadant ut över hela landet. Det innebär att en händelse ska bedömas lika och få samma konsekvenser oberoende av var den sker, säger Ulf Johansson.

Polisen ska stärka och stötta arrangörers arbete vilka kan vara olika beroende på lokala förhållanden såsom till exempel arenors utformning, publikmängd och infrastruktur och en rad andra faktorer.

Villkorstrappan är ett viktigt uppföljningsverktyg för att löpande kunna effektivisera arrangörens ansvar i enlighet med Ordningslagen. Syftet är att förebygga och minimera risker på en idrottsarena och arbetet sker i samverkan med bland annat räddningstjänsten som har expertkunskaper i bedömningar av brandrisker, utrymningsvägar med mera.