Samverkansövning i polisregionerna Bergslagen och Öst

Onsdagen den 13 mars pågår en samverkansövning mellan Polismyndigheten, Försvarsmakten och Kriminalvården.

Övningen kommer att i huvudsak att genomföras i området runt Kumla i Örebro län, men även i Linköping. Det kommer att vara helikoptrar med i övningen och det finns risk för att allmänheten störs.

Polismyndigheten samövar kontinuerligt tillsammans med Försvarsmakten för att höja förmågan att genomföra gemensamma insatser.