Stort engagemang och flera tips efter film i sociala media

Den 26 februari gick polisen i lokalpolisområde Rinkeby ut med en film på sociala media om vikten av att få bort de illegala vapnen från gatan. Filmen har hittills nått cirka tre miljoner människor och flera tips har kommit in om illegala vapen.

– Responsen från de boende i området har varit mycket stor. Det finns många goda krafter i vårt område vilket är en av grunderna för ett lyckosamt arbete, säger Christoffer Bohman, biträdande lokalpolisområdeschef.

I filmen berättade Christoffer Bohman om ett rån på kvällen den 22 februari. Två ungdomar försökte då stjäla fikabröd i en matvarubutik i Kista och när personal försökte stoppa dem tog en av ungdomarna fram ett pistolliknande föremål som han hotade personalen med. Brottet är rubricerat som rån och grovt vapenbrott.

Polisen grep den 26 februari en av de misstänkta och gick också ut med en efterlysning efter den andra gärningsmannen i media. Den eftersökte har ännu inte återfunnits.

Många engagerade har på olika sätt hört av sig till Polisen i Rinkeby. Två vapen har också tagits i beslag varav det ena efter ett tips som kom in efter den uppmärksammade filmen. Ytterligare tips har kommit in som har följts upp men hittills har det arbetet inte lett till fler beslag.

 – Vi har en god insyn i de konflikter som finns i området och vilka som är inblandade. Hela polisen i region Stockholm och i polisområde Stockholm nord jobbar gemensamt och riktat mot de personerna. Det gör dock inte att vi kan utesluta ytterligare skjutningar. Arbetet fortgår med oförminskad styrka, säger Christoffer Bohman.

I det brottsförebyggande arbetet krävs att hela samhället är engagerat.

– I polisområde Stockholm nord jobbar vi både kort- och långsiktigt för att komma tillrätta med de grova våldsbrotten och öka tryggheten tillsammans med kommuner och stadsdelar. Det här är ett tydligt exempel på när polisen genom öppenhet och transparens kan samverka med medborgarna och nå konkreta och omedelbara resultat som räddar liv och skapar trygghet, säger Patrick Ungsäter, chef för polisområde Stockholm nord.