Tillfällig kameraövervakning vid Upplands Väsby station

Polisen har beslutat att installera kameror vid Upplands Väsby station i syfte att förebygga och förhindra brottslig verksamhet. Bevakningen kommer att ske under 90 dagar med start i början på mars 2019.

– Situationen runt Upplands Väsby station har på senare tid skapat en hel del otrygghet. Vi har haft och fortsätter att ha extra poliser i området och nu sätter vi också upp kameror både för att förebygga brott och bättre kunna utreda eventuella brott som sker. Det ska åter bli en plats där människor känner sig trygga och säkra, säger Emil Andersson, lokalpolisområdeschef.

Anledningen till kameraövervakningen är att området runt centrala Upplands Väsby och främst stationen över tid har varit en plats med många händelser som skapar otrygghet som öppen droghandel, våldsbrott och ungdomar som samlats och upplevts stökiga.

Under en period har platsen varit prioriterad och det har varit fler poliser och ordningsvakter på plats men trots detta upplevs området fortfarande som otryggt.

Nu testas kameraövervakning som ett komplement till övriga polisiära åtgärder. Syftet med kameraövervakningen är att det ska verka brottsförebyggande och underlätta den brottsutredande verksamheten. Bevakningen kommer att utvärderas och eventuellt kommer Polisen ansöka om permanent kameraövervakning vid Upplands Väsby station.