Tio anställda skiljdes från sina tjänster efter PAN-prövning

Av totalt 28 anställda som personalansvarsnämnden vid Polismyndigheten, PAN, prövade förra året skiljdes tio från sina anställningar. Det är fler än under föregående år.

Fem poliser och en civilanställd avskedades och tre civilanställda och en polis sades upp.

– Antalet uppsägningar har ökat. En förklaring kan vara att myndigheten har blivit bättre på att hantera sådana ärenden men det får framtiden utvisa, säger Lotta Gustavson, vice ordförande i PAN.

Antalet ärenden om skiljande från anställningen som prövades av PAN under 2018 var något färre jämfört med året innan, 28 under 2018 respektive 32 under 2017. Förutom ärenden där den anställde skiljs från sin tjänst inom polisen, vid avsked ofta till följd av att ha blivit dömd för brott, hanterar nämnden även ärenden om disciplinpåföljd för tjänsteförseelse. Där prövades 33 anställda, 28 poliser och fem civilanställda.

Personalansvarsnämnden prövar också överklagade ärenden som berör polisstuderande. Under 2018 prövades två ärenden om skiljande, det vill säga att personen inte tillåts fortsätta utbildningen, och två ärenden rörande disciplinpåföljd.

– När det gäller polisstuderande är det polisens HR-avdelning som fattar beslut om skiljande, avstängning eller disciplinpåföljd. Det är först när den person som berörs överklagar beslutet som det kommer till PAN, säger Lotta Gustavson.

Personalansvarsnämndens verksamhetsrapport (PDF)