UAS - nytt verktyg för att bekämpa brott från luften

Drönare i luften.

I nuläget finns runt ett 60-tal UAS-system i användning i Polismyndigheten, men användandet beräknas öka under 2019. Bild: Lars Hedelin

UAS, så kallade drönare, är en ny metod för polisiärt arbete från luften och ett viktigt komplement till polisflyget. Användandet väntas öka kraftigt inom Polismyndigheten under 2019.

UAS, unmanned aerial system, används i första hand i samband med brottsplatsundersökningar, offentliga tillställningar såsom större idrottsevenemang och högriskmatcher, allmänna sammankomster, exempelvis demonstrationer och valmöten och eftersök av försvunna personer.

– Den här nya tekniken har ett stort värde för polisen då den garanterar en snabb och enkel översikt av en situation, vilket ger bättre lägesbild före-, under och efter en polisiär händelse eller olycka. Dessutom ger den mer kvalitativt, och därmed mer rättsäkert, underlag inför en eventuell fortsatt brottsutredning, säger Rickard Henningsson som är processledare för införandet av UAS på Noa.

UAS kan även bidra till en säkrare arbetsmiljö, till exempel i samband med eventuella hotfulla situationer, där den kan ge en bättre bild av den aktuella situationen från luften, för de poliser som är på plats.

Förväntas öka kraftigt under 2019

I nuläget finns runt ett 60-tal UAS-system i användning i Polismyndigheten, men användandet och förmågan beräknas öka kraftigt under 2019.

– Genom att UAS finns och verkar från luften, samtidigt som man inte stör och väcker uppmärksamhet på samma sätt som med en reguljär helikopter, med tillhörande ljud, ser vi många fördelar med det här nya verktyget, säger Rickard Henningsson.

Vad gäller när man ska flyga drönare? – Så ser reglerna ut