Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

För närvarande har vi vissa tekniska störningar på polisens telefonnummer 114 14. För ärenden som inte är akuta, vänligen återkom vid ett senare tillfälle eller använd våra e-tjänster. Vid nödsituation, pågående brott eller andra akuta ärenden, ring alltid 112.

Uppföljning av medborgarlöftena för Luleå, maj-dec 2018

Lokalpolisområde Luleå/Boden har tillsammans med Luleå kommun gett medborgarna löften som sammantaget ska öka tryggheten och minska brottsligheten i Luleå kommun. Polisen ansvarar för fyra av dessa löften. Tre av fyra löften sträcker sig över hela året.

De fyra löftena innefattar trafiksäkerhet, närvaro i glesbygd, våld i offentlig miljö samt information till ensamkommande flyktingbarn.

Trafiksäkerhet

Polisen har utfört 301 trafikkontroller under perioden maj-december vilket motsvarar 1,23 kontroller/dag. Löftet avser fasta trafikkontroller. Utöver dessa trafikkontroller genomför vi vid varje arbetspass övervakning av trafikbeteenden där vi kontrollerar enstaka fordon/förare vid felbeteenden eller misstanke om felbeteenden.

Närvaro i glesbygd

Polisen har under sommarmånaderna prioriterat annat i samhället, bland annat bränderna i länet, regionen och Sverige samt annan brottslighet i lokalpolisområdet. Vi har försökt att vara synliga i kommunens byar, dock inte i den utsträckning vi velat under sommarmånaderna. Under hösten/vintern har vår närvaro utanför tätorten ökat dock inte i den utsträckning vi önskat.

Våld i offentlig miljö

Polisen har under månaderna maj-december genomfört 21 tillsyner av serveringstillstånd i Luleå kommun. Utöver dessa tillsyner samarbetar vi med krögare/ordningsvakter/krogpersonal varje fredag-/lördagskväll för att minska berusningsnivåerna. Ett gemensamt ansvar mellan krog, polis och kommun.

Information till ensamkommande flyktingbarn

Polisen har genomfört information/dialog vid kommunens samtliga boendeformer under februari/mars månad. Löftet är genomfört. Ökad förståelse hos ungdomarna om hur svenska samhället fungerar, lagar/regler samt polisens roll i samhället.

Läs hela medborgarlöftet:

Länk till medborgarlöftet

 

Kontaktperson

 

Patrik Hellberg, tf Lokalpolisområdeschef Luleå/Boden

Tel: 070-648 10 08

Stefan Ström, kommunpolis lokalpolisområde Luleå/ Boden

Tel: 010 - 568 36 82

 

Till toppen