150 polisaspiranter till region Stockholm

Måndag den 4 november påbörjade 150 blivande poliser sin sex månader långa praktiktjänstgöring hos polisen i region Stockholm.

– Varmt välkomna till region Stockholm. Som blivande poliser har ni ett komplext, roligt och viktigt uppdrag. Ni är en viktig del i den utökning av antalet polisanställda som kommer att ske de närmaste åren, säger Ulf Johansson, regionpolischef.

Polisutbildningen omfattar fem terminers heltidsstudier. I utbildningen ingår en sex månaders aspiranttjänstgöring i en polisregion. De 150 polisaspiranter som nu börjar i region Stockholm gör här sin aspiranttjänstgöring.

– Vi behöver bli fler för att klara vårt uppdrag på bästa sätt och vi behöver många olika kompetenser. Jag hoppas ni ska trivas hos oss och känna att ni gör skillnad för alla som bor och vistas i region Stockholm, säger Ulf Johansson.

Polisaspiranterna fördelas över regionen och kommer att synas ute i verksamheten under vinter och vår. Av de 150 aspiranterna kommer 28 att arbeta i polisområde Stockholm city, 54 i polisområde Stockholm nord, 66 i polisområde Stockholm syd och två kommer att vara i polisområde Gotland.

Mer om polisutbildningen och hur du söker