Brott på väg – nationell trafikvecka

Tvp trafikpoliser gör hastighetsmätning

Bild: Lars Hedelin

Under vecka 45, 4 – 10 november, genomför polisen i Sverige en insatsvecka mot det som kallas brott på väg.

Med brott på väg avses alla brott som sker i anslutning till och på väg. Det vill säga alla som använder vägnätet som ett led i sin brottsplan. Ett viktigt område för polisen är att fokusera på huvudvägnätet som möjliggör snabba transporter genom hela landet.

– Polisen förebygger och förhindrar brott av många olika slag vid sitt arbete längs vägnätet. Genom nyfikenhet och kontroller av fordon, förare och passagerare ökar polisen förutsättningar att upptäcka brottslighet som använder vägnätet på olika sätt, säger Ursula Edström, trafikstrateg på polisen.

Bland annat upptäcks stöldgods vid polisens kontroller, men även vapen och ammunition, narkotika eller efterlysta personer.

Vid en trafikkontroll utförs alltid ett alkoholutandningsprov av föraren samt vid behov utlänningskontroller och kontroller i polisens datasystem. För att nå ett så bra resultat som möjligt samverkar polisen med både interna och ibland även externa experter