Delad lägesbild viktig faktor i arbetet mellan polisen och kommunerna

  • Regionpolischef Ulf Johansson
    Regionpolischef Ulf Johansson
  • Palle Nilsson, chef för Underrättelsenheten
    Palle Nilsson, chef för Underrättelsenheten
1/2

"Polisen kan göra mycket men vi är ingenting utan allmänhetens förtroende och våra samverkanspartners”, sa Ulf Johansson när han under tisdagen besökte ordförandena i kommunstyrelsen i Storstockholm.

Regionpolischef Ulf Johansson och Palle Nilsson, chef för Underrättelseenheten i region Stockholm, drog polisens lägesbild framförallt när det gäller skjutningar, sprängningar och våld i hemmet, vilket är några av polisens viktigaste prioriteringar i nuläget.

Tillsammans med kommunstyrelseordförandena diskuterade man även lägesbilden när det gäller kriminella nätverk i region Stockholm och frågan hur man stoppar tillväxten av unga till dessa nätverk.

– Vi måste tillsammans jobba hårt för att förhindra att unga personer hamnar i kriminalitet. Här är kommunens jobb så viktigt eftersom polisen ofta kommer in först när personerna har blivit straffmyndiga och då kan det vara för sent, sa Ulf Johansson.

Under mötet diskuterades också hur polisen och kommunerna kan dela den lokala lägesbilden samt hur bemanningen i lokalpolisområdena ser ut.

– Det viktiga förebyggande arbetet fortsätter i respektive kommun och lokalpolisområde. Jag vet att det finns många bra överenskommelser och vår strävan är att tillsammans med er se över dessa ihop med den gemensamma lägesbilden och våra respektive ansvarsområden och jobba vidare på bästa sätt, sa Ulf Johansson.