Flera kontroller mot organiserad brottslighet

Myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet har under november genomfört ett trettiotal kontroller på företag verksamma i eller i närheten av Stockholms särskilt utsatta områden.

Kontrollerna har främst avsett bilverkstäder, mindre butiker, bagerier, frisörsalonger – men även en tandvård och skönhetssalonger.

I Botkyrka inspekterades ett tiotal verkstäder varav endast två klarade sig utan anmärkningar. Tre av verkstäderna misstänktes ha personal utan arbetstillstånd vilket är brottsligt. Arbetsgivarna riskerar i dessa fall sanktionsavgift för varje anställd. Observationer på plats tyder också på att ett par av verkstadslokalerna sannolikt används som bostäder.

Arbetskraft utan arbetstillstånd upptäcktes även vid kontroller i Södertälje och i Järvaområdet. För övrigt upprättades en anmälan om häleri då en butik i Järva sålde stöldgods.

Samverkan mot organiserad brottslighet utgår från lokala problembilder Inte sällan nämns svartarbete inom kontanthandelsbranscher som en orsak till snedvriden konkurrens och dålig arbetsmiljö. Problemen i särskilt utsatta områden har också beskrivits i den myndighetsgemensamma lägesbild om organiserad brottslighet 2019, som publicerades i oktober. Samverkan har pågått sedan 2009 och involverar allt fler aktörer vilket polisen i Södertälje vittnar om: 

– Genom samverkan mot organiserad brottslighet får myndigheterna möjlighet att jobba tillsammans med kommuner och räddningstjänst, vilket är helt nödvändigt utifrån problembilden, säger insatsledaren i lokalpolisområde Södertälje, Britt-Marie Talonpoika.

Fakta myndighetssamverkan

I den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet ingår: Polisen, Åklagarmyndigheten, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket, Kustbevakningen, Kronofogden, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Kriminalvården samt i Stockholm även länsstyrelsen.

Ett par myndigheter deltar på plats i insatserna, medan andra endast deltar i planeringen inför och efter genomförandet.

I Stockholm finns sedan 2018 en myndighetsgemensam tillsyn och kontroll av företag, föreningar eller arbetsplatser som kopplas till organiserad brottslighet eller bidrar till osund konkurrens. Arbetet har för närvarande fokus på lokalsamhället i regionens särskilt utsatta områden.