Förstärkning till Malmö

Polisregion Syd får från och med i dag, onsdag, förstärkning från andra delar av polisen för att kunna arbeta med större kraft mot det grova organiserade våldet.

Förstärkningen är en del av arbetet i polisens nationella särskilda händelse Rimfrost.

Region Syd får förstärkning med såväl poliser från andra regioner som med markant ökad helikopterförmåga.

– Vi arbetar med såväl omedelbara åtgärder som långsiktig planering inom Operation Rimfrost där dagens förstärkningar är att hänföra till kategorin omedelbara åtgärder. Vi arbetar tillsammans med region Syd där vi för en när dialog om läget och resursbehovet, säger Stefan Hector, polisens nationella kommenderingschef för Rimfrost.

Förstärkningarna ska bland annat arbeta med ingripandeverksamhet, till exempel dörrknackning och förhör. De ordinarie medarbetarna i polisområdet kommer att arbeta trygghetsskapande.

– Det här är ett viktigt resurstillskott med uniformerade poliser som syns ute. Det kommer märkas på Malmös gator och torg. Genom detta vill vi få en avkylande effekt på senaste tidens allvarliga händelser och trycka bort den öppna droghandeln och minska skjutningarna för att sedan fortsätta fokusera på vårt långsiktiga arbete mot grov våldsbrottslighet, säger Stefan Sintéus, kommenderingschef i polisregion Syd.

Rimfrost

Målet för den särskilda händelsen är

  • minska skjutningar och sprängningar i kriminella miljöer, 
  • reducera antalet personer i kriminella nätverk genom lagföring och avhopparverksamhet, 
  • öka beslagen av vapen och sprängämnen, 
  • öka tryggheten hos allmänheten.
Till toppen