Gemensam insats mot krogmiljön i Stockholm avslutad

Polismyndigheten har tillsammans med Stockholms stad genomfört tillsyn enligt alkohollagen på 167 restauranger, klubbar och hotell. Av dessa fick 73 anmärkningar.

Fokus för tillsynen har varit att kontrollera hur krogar, klubbar, serverings- och hotellpersonalen hanterar alkohollagen. Totalt har ett 50-tal tjänstemän varit inblandade och 167 ställen har kontrollerats.

Resultat

Av de 167 ställen som kontrollerats har 73 stycken fått olika former av anmärkningar. Vid 40 tillfällen har brister i berusningsnivån konstaterats och märkbart påverkade gäster upptäckts. Detta gäller både alkohol och narkotika. Vid 14 tillfällen upptäcktes bristande brandsäkerhet där nödutgångar antingen var låsta eller blockerade. Övriga anmärkningar gällde oordning, bristande personalliggare, maten, marknadsföringen, med mera.

- Det är mycket viktigt att hålla nere berusningsnivån för att kunna minska våldet, säger Patrick Widell, kommissarie på polisområde Stockholm city.

- Vi ser mycket allvarligt på att man nonchalerar gästernas och personalens säkerhet genom att blockera eller låsa nödutgångar, säger Johan Lindholm, gruppchef på Tillståndsenheten, Stockholms stad.

Såväl bransch som myndigheter har som mål att skapa en säker och trygg krogmiljö. Därför samverkar man inom arbetsmetoden "Ansvarsfull alkoholservering" för att motverka alkoholservering till underåriga och märkbart påverkade gäster.

Organisationen STAD

Genom åren har organisationen STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) genomfört studier avseende såväl berusning som underårigas möjligheter att serveras alkohol. Hotell- och restaurangbranschen i Stockholm har blivit avsevärt bättre på att neka underåriga och märkbart påverkade servering av alkohol.

  • 1996 nekade endast 5 procent av krogarna en person som var för berusad alkoholservering jämfört med 77 procent vid mätningen 2016.
  • Motsvarande siffror för underåriga är 55 procent 1996 jämfört med 93 procent 2013.

Frågor besvaras av

Frågor gällande insatsen kan ställas till Patrick Widell, Polismyndigheten 070-895 1977 eller Johan Lindholm, Stockholms stads Tillståndsenhet 076-122 5047.