Inbjudan till pressträff

Polisen i region Stockholm bjuder in till pressträff om särskilda händelsen Rimfrost måndag den 2 december klockan 11.

Michael Fetz, regional kommenderingschef i särskilda händelsen Rimfrost, och biträdande kommenderingschef Towe Skjöld presenterar hur regionen kommer att arbeta enligt den nationella särskilda händelsen Rimfrost. 

Under pressträffen redogörs också för regionens aktuella lägesbild över det grova våldet och några av de narkotika- och vapenbeslag som gjorts i region Stockholm den senaste tiden. 

Datum: Måndag den 2 december
Plats: Pressrummet Norra Agnegatan - Gamla Polishuset
Tid: Klockan 11
Kontakt: Åsa Wallentin 010-56 391 45 

Medtag presslegitimation.