Man och kvinna från Stockholm dömda för äktenskapstvång

Två personer, en man och en kvinna, döms till fängelse i två år och tre månader för äktenskapstvång. Domen meddelades den 18 november av Nacka tingsrätt.

Det var i maj 2017 som de två gärningspersonerna tvingade en minderårig flicka och en minderårig pojke att mot deras vilja ingå äktenskap med varandra. Vigselceremonin skedde i Stockholms läns södra kommundelar. Både de dömda och de minderåriga brottsoffren lever i en hederskontext där den minderåriga flickan är släkt med gärningspersonerna.

– Brott i en hederskontext är komplexa och utsattheten för brottsoffren är väldigt hög, som barn är man dessutom extra utsatt. Av oss poliser krävs tålamod, erfarenhet, kunskap och en starkt driv att vrida och vända på varje detalj för att nå framgång i utredningsarbetet, säger Camilla Broman Torstensson, utredare vid Brott i nära relation i polisområde Stockholm syd och fortsätter:
– De utsatta barnen har fråntagits sin trygghet och är beroende av andra vuxna de har runt omkring sig för stöd och hjälp. I detta fall fungerade hela kedjan med skola, socialtjänst, polis och åklagare för att nå en fällande dom.

Detta är den fjärde domen i Sverige gällande fullbordat äktenskapstvång.

Läs mer om hur Polismyndigheten arbetar med att utreda hedersbrott
Jan utreder hedersbrott – "Du måste se brottet med helt andra ögon"

Se Polismyndighetens seminarium från Almedalen 2019
"Hur bryter vi att pojkar fostras till män med hedersnormer?"