Massagesalonger erbjöd sexuella tjänster vid polisens arbete mot prostitution

Södertäljepolisen har i arbetet mot prostitution fortsatt sitt arbete med att besöka massagesalonger för att kartlägga om det finns fler salonger som erbjuder sexuella tjänster. Under hösten har verksamhet i fyra nya salonger uppdagats.

I våras gjorde Södertäljepolisen flera besök med civilklädda poliser på massagesalonger i Södertäljeområdet. I flera fall erbjöds de sexuella tjänster och många salonger avslutade sin verksamhet efter polisens kartläggning.

Vid vårens kartläggning kontaktade Polisen fastighetsägarna för att berätta vad som pågick, vilket resulterade i att tre salonger avslutade sin verksamhet.

Under hösten har Södertäljepolisen fortsatt sitt arbete med att besöka massagesalonger för att kartlägga om det finns fler salonger som bedriver dessa verksamheter. Arbetet resulterade i att fyra nya fastighetsägare upplysts om att det erbjuds sexuella tjänster i deras fastigheter.

Sammanlagt har Södertäljepolisen under året besökt 13 massagesalonger. Det har genomförts 38 besök där de erbjudits sexuella tjänster vid 26 tillfällen.