Fällande matchfixningsdom

Det blev en fällande dom i matchfixningshärvan som gäller en match mellan AIK och IFK Göteborg 2018.

Hovrätten bedömer att den aktuella fotbollsspelaren i AIK har blivit erbjuden en muta. Så här skriver de i domen:  

”För att ansvar för mutbrott ska inträda krävs inte att förmånen får den avsedda effekten eller att den mutade accepterar ett erbjudande om en förmån. Ansvar för erbjudande av muta har dock ansetts förutsätta att erbjudandet lämnats på ett klart och tydligt sätt samt varit allvarligt menat (se SOU 2010:38 s. 61).”

Domen blev villkorlig dom och dagsböter.

Det är Noas nationella antikorruptionsgrupp, NKG, som har utrett matchfixningshärvan mellan AIK-IFK Göteborg. En framgångsfaktor i ärendet har varit den skyndsamma kontakten med polisen.  

 – NKG har förhoppningen att denna dom kan bryta den tystnadskultur som kan finnas i denna typ av ärende samt att den kommer att ha en avhållande effekt för de som försöker fixa matcher i Sverige, säger Linda Cederholm, utredare.

Nationella antikorruptionsgruppen

Sedan 2012 har nationella antikorruptionsgruppen utrett matchfixning som är en del av gruppens nationella ansvar att bekämpa korruption. Nationella antikorruptionsgruppen har ansvaret och kompetensen att utreda matchfixingärenden i Sverige. I detta ärende har vi samarbetat internt på nationella operativa avdelningen men även med andra regioner inom Polismyndigheten.

Totalt har NKG hanterat 40 talet ärenden och har utrett ärendena bakom de två tidigare fällande domar som finns inom matchfixningsområdet i Sverige.

Nationella antikorruptionsgruppen