Nationell särskild händelse mot det grova våldet

Polismyndigheten har beslutat om en nationell särskild händelse i arbetet mot den grova våldsbrottsligheten.

Målet för den särskilda händelsen, som kallas ”Rimfrost” och som löper tillsvidare, är att minska skjutningar och sprängningar i kriminella miljöer, gripa och lagföra personer i kriminella nätverk, öka vapenbeslagen samt att öka tryggheten hos allmänheten.

− Vi ser mycket allvarligt på de grova våldsbrott som har inträffat i kriminella miljöer. Nu kraftsamlar vi genom att skapa förutsättningar för att leda och samordna arbetet från nationell nivå, säger Mats Löfving, chef för Polismyndighetens nationella operativa avdelning.

Den särskilda händelsen möjliggör förstärkningar till de delar av landet där det har inträffat många våldsbrott. Det kan göras genom nationella resurser från nationella operativa avdelningen eller genom omfördelningar mellan polisregionerna av till exempel utredare, analytiker eller ingripandepoliser som arbetar i yttre tjänst.

− Det finns ingen snabb lösning mot den grova brottsligheten, det krävs ett långsiktigt arbete. Samtidigt finns det möjligheter att arbeta ännu mer aktivt i det akuta operativa arbetet genom att arbeta i en särskild händelse. Den möjligheten utnyttjar vi nu. Uppdraget är att skapa en nationell lägesbild och utifrån denna leda polisoperationen genom att prioritera, koordinera, och samordna arbetet, säger Stefan Hector kommenderingschef i den särskilda händelsen.

Läs mer om polisens arbete mot organiserad brottslighet - Sprängningar och skjutningar 

Läs mer om hur polisen arbetar vid en särskild händelse.

Till toppen