Sök på polisen.se

Ny vägledning ska stärka skyddet mot terrorattentat

Stadshuset i Stockholm.

Det förebyggande arbetet syftar till att motverka och minska avsikt att begå eller stödja terrorattentat.

Polismyndigheten har tillsammans med MSB tagit fram en vägledning för att stärka skyddet mot terrorattentat som riktar sig mot allmänheten. Vägledningen vänder sig till privata och offentliga aktörer som verkar i miljöer där många människor befinner sig.

Även om Sverige är ett land som varit relativt förskonat från terrorism, jämfört med många andra länder, kan framtida attentat inte uteslutas.

– Polismyndigheten har det övergripande ansvaret för ordning och säkerhet i Sverige. Syftet med vägledningen är att skapa förutsättningar för en ökad trygghet och säkerhet i offentliga miljöer där många människor vistas, säger Magnus Sjöberg, chef för polisens nationella taktiska råd på Noa.

Vägledningen är framtagen tillsammans med MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) i enlighet med den svenska strategin mot terrorism, där terrorbekämpningen delas in i tre områden: förebygga, förhindra och försvåra.

Det förebyggande arbetet syftar till att motverka och minska avsikt att begå eller stödja terrorattentat. Det förhindrande arbetet syftar till att motverka och minska förmåga och möjlighet att begå terrorattentat. Det försvårande arbetet syftar till att skapa och upprätthålla skydd för individer och minska samhällets sårbarhet.

Vägledningen har tagits fram för det försvårande arbetet och är tänkt att vara ett stöd i olika verksamheters arbete med skydd och säkerhet. De verksamheter som vägledningen främst vänder sig till är aktörer som verkar inom:

  • Nattliv, hotell och restaurang
  • Biografer, teatrar och turistattraktioner
  • Butiker och köpcentrum
  • Hälso- och sjukvård
  • Religiösa samfund
  • Idrottsarenor och evenemang
  • Kollektivtrafik
  • Banker och finansiella institut
  • Skola och annan utbildningsverksamhet

Säkerhet i offentlig miljö - länk till MSB

Polismyndigheten har sedan tidigare tagit fram en film som riktar sig till allmänheten, om ett attentat, mot all förmodan skulle ske. I samverkan med MSB är ytterligare filmer framtagna som t.ex. kan användas vid intern utbildning.

Polismyndigheten genomför även utbildningar kring vägledningen på flera håll i landet, i samverkan med Riksidrottsförbundet och MSB. Syftet att höja kunskap och säkerhetsmedvetenhet hos arrangörer av idrottsevenemang om det försvårande arbetet, som en del i att stärka samhällets skydd och minska sårbarheter.