Operation Rimfrost kommer få effekter i hela Sverige

Beslag av narkotika och vapen, och flera frihetsberövanden. Det är resultatet så här långt av Operation Rimfrost. Igår träffades poliser från hela Sverige i Malmö, då insatserna kopplade till Rimfrost bedöms få effekter över hela landet.

- Skjutningar och sprängningar är ett nationellt problem och är inte bara något som sker i storstäderna, utan i alla våra regioner. Gärningsmännen rör sig över hela riket. De här senaste händelserna må utspela sig i en region, men det rör hela landet, säger Stefan Hector, nationell kommenderingschef, Rimfrost.

Det är drygt två veckor sedan den nationella särskilda händelsen operation Rimfrost inleddes. Flera insatser har gjorts på olika platser i landet med kopplingar till Malmö, bland annat har tre personer frihetsberövats för sprängning i Landvetter.

 - Vi bedömer att insatserna på kort och lång sikt kommer att få effekt i region Syd, det är en stor fördel att vi tar detta grepp nationellt. Vi ser redan nu att vi kan länka samman ärenden över landet, säger Stefan Sintéus, regional kommenderingschef i Rimfrost.

Den resursförstärkning som hittills gjorts i region Syd är bland annat fler poliser i yttre tjänst, kvalificerade utredningsresurser, förstärkt underrättelseverksamhet, och en förstärkning av flygverksamheten och nationella bombskyddet.

Rimfrost

Målet för den särskilda händelsen är

  • minska skjutningar och sprängningar i kriminella miljöer, 
  • reducera antalet personer i kriminella nätverk genom lagföring och avhopparverksamhet, 
  • öka beslagen av vapen och sprängämnen, 
  • öka tryggheten hos allmänheten.