Pressträff om skjutningar, sprängningar och grova våldsbrott i region Mitt

Under 2019 har det skett 44 skjutningar i region Mitt, varav tre med dödlig utgång och 18 skadade. Varannan skjutning har inträffat i Uppsala och skjutvapenvåldet ökar även i Västerås. Skjutningarna sker allt oftare på allmänna platser och i tätbebyggda områden under tider då människor är i rörelse.

– Vi har en mycket oroande utveckling i region Mitt med att skjutvapenvåldet ökar men också att allt fler skjutningar sker på allmän plats vid tider då människor är i rörelse säger regionpolischef Carin Götblad.

Polisen samlar nu resurserna såväl nationellt som i region Mitt för att farligare personer i ett tidigare skede ska gripas och lagföras.
– Det är mycket vapen och narkotika i samhället och i regionen kommer resurser därför att styras mot gatunivån. På kort sikt kommer vi att kunna frigöra poliser till detta men det krävs att andra i samhället kliver fram. Det finns flera saker som går att göra genast utan några som helst lagändringar, till exempel tar psykiskt sjuka människor och fyllerister idag mycket av polisens tid och resurser, säger Carin Götblad.

Vid pressträffen redogjordes även för regionens mordutredningar där uppklaringsnivån är relativt hög. Under perioden 2017-2019 har det skett 44 mord i region Mitt. Av dessa har 29 mordutredningar fått fällande domar. En hög uppklaringsgrad på 66 procent av alla mordutredningar i regionen och domarna är oftast långa fängelsestraff, redovisade Rickard Johansson, chef utredningsenheten.

– En oroande utveckling är också att så många barn under 15 år är anmälda för våldsbrott som till exempel personrån. Här har skola, föräldrar och socialtjänst ett stort arbete att göra, avslutar Carin Götblad.