Kostnaden för bedrägeribrott med kortuppgifter: Två miljarder

Under 2018 uppgick de samhällsekonomiska kostnaderna till närmare 2 miljarder kronor för bedrägeribrott med kortuppgifter. Kostnaderna väntas ligga på en liknande nivå även för 2019. För att vända trenden krävs ett samlat grepp mellan samhällets aktörer.

I en masteruppsats som beställts av polisens nationella bedrägericenter framgår det att de samhällsekonomiska kostnaderna för bedrägeribrott, där ett bedrägligt kortköp gjorts utan det fysiska kortet, under 2018 uppgick till närmare 2 miljarder kronor. Även för 2019 väntas siffrorna ligga på samma nivå.

– Den här typen av brott kommer inte gå att utreda bort. Det finns heller ingen quick fix för att lösa detta. För att kunna vända trenden behöver vi vara fler aktörer som arbetar på olika fronter. Det måste till ett ännu bättre samarbete mellan myndigheter och olika samhällsaktörer, så att vi kan förhindra att brotten uppstår och angripa brotten i flera delar av kedjan, säger Jan Evensson, chef för utredningsenheten i Region Stockholm.

För att öka allmänhetens förmåga att skydda sig mot den här typen av brott arbetar Polismyndigheten brottsförebyggande genom att exempelvis informera allmänheten om hur man kan skydda sig. Dialog med produktägare, som banker och andra betaltjänster sker också för att se till att säkrare lösningar ska tas fram.

EU-direktiv väntas ge liten effekt

En åtgärd som tillkommit för att försvåra för bedragarna är tillägget i betaltjänstdirektivet PSD2. Tillägget innebär en tvåstegsidentifiering där den som handlar med kort måste identifiera sig i två steg. Efter första verifieringen krävs ytterligare en verifiering genom att exempelvis ange en sms-kod som skickas till mobilen. Tillägget väntas dock få låg effekt på brottsligheten.

– Även om avsikten är att PSD2 ska vara brottsförebyggande har direktivet flera undantag. Exempelvis gäller tillägget bara för köp inom EU, samtidigt sker en stor del av handeln utanför EU:s gränser. Summor under 500 kronor omfattas inte heller av direktivet. Fler åtgärder behövs för att regelverket ska kunna ge någon större effekt, säger Lotta Mauritzson vid polisens nationella bedrägericenter.

Fakta: Card not present, CNP

  • Card not present innebär att ett bedrägligt kortköp gjorts utan det fysiska kortet.
  • Antalet anmälda CNP-brott har ökat med 134 procent de senaste 5 åren.
  • 2018 anmäldes 259 000 bedrägeribrott varav CNP utgjorde ca 105 000, vilket motsvarar cirka 40 procent.
  • Var femte minut anmäls ett bedrägligt kortköp som gjorts utan det fysiska kortet, så kallat card not present, CNP.
  • 75 procent av alla CNP-bedrägerier sker utanför landets gränser.

EU-direktivet PSD2

Betaltjänstdirektivet PSD2 är ett regelverk som ska reglera elektroniska betalningar inom EU.

Tillägget i betaltjänstdirektivet har tagits fram i syfte att motverka kortbedrägerier och innebär att kunder ska identifiera sig med säkra metoder, bland annat när de betalar med kort i butik och inom e-handeln..

Tillägget i betaltjänstdirektivet PSD2 infördes 14 september men man har nu förlängt tidsfristen för införandet så att 31 december 2020 utgör nytt slutdatum för stark kundautentisering inom e-handel.