Samverkan ska bekämpa det sexuella våldet

  • Bild på Ulf Johansson
    Ulf Johansson på konferens med temat "Det sexuella våldets tusen ansikten".
  • Bild på Ulf Johansson
    Ulf Johansson på konferens med temat "Det sexuella våldets tusen ansikten".
1/2

"Ingen enskild aktör kan ensam bekämpa det sexuella våldet. Samverkan är ett måste för att lyckas".

Med detta budskap inledde på fredagen landshövding Sven Erik Österberg Operation Kvinnofrids konferens, den fjärde i ordningen. Ulf Johansson, regionpolischef, i Stockholm, tillika medlem i Operation Kvinnofrids styrgrupp instämde:

– Det är viktigt att poängtera att vi var och en har ett eget ansvar inom respektive myndighet, men att den strategiska samverkan leder till att vi på alla nivåer får större förståelse för varandras uppdrag och därmed bättre kan samverka på regional nivå. Gemensamma mål och gemensam lägesbild är viktigt.

Temat för konferensen var "Det sexuella våldets tusen ansikten". Ett annat av fler ämnen under de inledande panelsamtalen rörde bekämpandet av människohandel och prostitution.

– Det är bra att regeringens nationella riktlinjer innebär ett ökat fokus på sexuellt våld, människohandel i sexuellt syfte och prostitution. Polisregion Stockholm satsar nu särskilt genom en nyinrättad människohandelssektion. Vi håller just nu på att rekrytera medarbetare för att kunna öka ambitionen och få till en nystart, sade Ulf Johansson regionpolischef i Stockholm.