Stopp för omfattande köttstölder i ABC-området

Mellan juni och september begicks ett 15-tal stölder av dyrbart kött för tusentals kronor vid varje tillfälle i matvarubutiker, från Knivsta i norr till Södertälje i söder. Fyra män, bosatta i Södertälje utförde stölderna.

Efter ett gediget utredningsarbete kunde två av dem gripas och har nu dömts i Södertälje tingsrätt. Männen fyllde tillsammans varukorgar eller varuvagnar med främst dyrbart kött och passerade ut antingen via spärrarna vid entrén eller vid en obevakad kassa under tiden personalen uppehölls. Männen stal också kött i Eskilstuna där ligan även tog mobiltelefoner från en känd elektronikkedja.

Under slutet av sommaren påbörjades en omfattande kartläggning av gärningsmännen och tillvägagångssättet utifrån övervakningsfilmer från butikerna och bevakning av nyanmälda brott med liknande modus.

Två män dömda för köttstölderna
I slutet av september gjordes ett tillslag mot männen för att få stopp på köttstöldligan. Två av männen häktades och har nu fått sina domar i Södertälje tingsrätt. En av dem, en man född 1978, döms för 11 stölder och frikänns för 2 försök till stöld till villkorlig dom och dagsböter.

Den andra mannen, född 1989 döms för fyra stölder till skyddstillsyn med samhällstjänst 120 timmar samt underkasta sig Frivårdens vård- och behandlingsplan. Övriga två män är fortfarande på fri fot och är efterlysta.