Sök på polisen.se

Tillståndplikt för vapenmagasin försvårar för grovt kriminella

En lagrådsremiss som har lämnats till riksdagen föreslår att vapenmagasin ska regleras på samma sätt som tillstånd att inneha ammunition. Polismyndigheten ser positivt på förslaget.

Dagens lagstiftning innebär att ett löst magasin som påträffas och som omhändertagits av polisen kan behöva lämnas tillbaka till innehavaren. Regeringens förslag innebär att vapenmagasin ska omfattas av tillståndsplikt eller måste vara kopplade till ett vapen med tillstånd. Det innebär att löstagbara magasin regleras på samma sätt som tillstånd att inneha ammunition.

 − Polismyndigheten ser förslaget som en åtgärd som bidrar till att göra det svårare för grovt kriminella att hantera illegala vapen. Vi ser en tendens att de kriminella förvarar vapenstycken, pipor, ammunition och magasin på olika ställen. Det här förslaget innebär att polisen på ett tydligare sätt får rätt att beslagta alla lösa magasin som påträffas hos någon som ej har tillstånd att inneha vapen, säger Johan Hasselmark, kommissarie vid utvecklingscentrum Stockholm vid Nationella operativa avdelningen.

Läs mer: Polismyndighetens yttrande till regeringen om reglering av vapenmagasin.

Regeringen.se: ”Reglering av vapenmagasin – nytt verktyg mot gängvåldet