Välkomna alla polisaspiranter

Polismyndigheten förstärks med 515 nya polisaspiranter och har nu drygt 31 000 polisanställda.

– De nya polisaspiranterna är ett välkommet tillskott till polisen. Vi har ett stort ansvar för att se till att de får de bästa förutsättningarna att verka fullt ut i sitt uppdrag, säger rikspolischef Anders Thornberg.

10 000 fler polisanställda

Polisen ska växa med 10 000 polisanställda till slutet av 2024 jämfört med januari 2016. I nuläget har myndigheten vuxit med närmare 3000 polisanställda. Eftersom det tar 2,5 år att utbilda en polis kommer de stora tillskotten av poliser under åren 2021-2024.

– Att vi får växa är nödvändigt för att vi ska kunna öka vår förmåga att minska brottsligheten och bidra till att öka tryggheten i samhället, säger Anders Thornberg.

Placering på region- och polisområdesnivå

De nya polisaspiranterna placeras i respektive polisregion utifrån en fördelningsmodell som grundar sig i exempelvis befolkningsmängd, brottsbelastning, samt avgångar. Fördelningen av polisaspiranter till de olika polisområdena och lokalpolisområdena beslutas av polisregionerna.

Aspiranter i regionerna

Bergslagen Antal
Dalarna 10
Värmland 14
Örebro 17
Totalt 41
   
Mitt  
Gävleborg 14
Uppsala 20
Västmanland 6
Totalt 40
   
Nord  
Jämtland 4
Norrbotten 13
Västerbotten 12
Västernorrland 8
Totalt 37
   
Stockholm  
City 28
Gotland 2
Nord 53
Syd 68
Totalt 151
   
Syd  
Blekinge NÖ Skåne 17
Kalmar Kronoberg 20
Malmö 31
Nordvästra Skåne 22
Södra Skåne 18
Totalt 108
   
Väst  
Fyrodal 13
Halland 13
Skaraborg 9
Storgöteborg 43
Älvsborg 7
Totalt 85
   
Öst  
Jönköping 16
Södermanland 19
Östergötland 18
Totalt 53