Ytterligare förstärkningar till Malmö

Polisens nationella operativa avdelning, Noa, har i dag fattat beslut om ytterligare förstärkningar till polisregion Syd.

Polisens nationella operativa avdelning, Noa, skickar omfattande stöd med kvalificerad utredningsresurs till region Syd för att bistå region Syd i arbetet med att utreda flera fall av grovt våld i form av skjutningar och sprängningar.

Det är den andra förstärkningen som skickas till region Syd inom loppet av några dagar.

Fakta: 

Förstärkningen är en del av polisens nationella särskilda händelse Rimfrost. Antalet skjutningar och explosioner i kriminella konflikter ökar och målet med den nationella särskilda händelsen är att bryta den negativa utvecklingen.