830 studenter går på höstens polisutbildning

Tre veckor efter höstens kursstart går 830 studenter på polisutbildningen vid de fem utbildningsorter som bedriver utbildningen. Totalt går det cirka 3000 studenter på polisutbildningen.

– Vi kan se att antalet studenter vid polisutbildningen fortsätter öka och intresset att söka till oss är väldigt högt, vilket är positivt eftersom vi ska växa och bli betydligt fler medarbetare, säger Stefan Wehlin, gruppchef vid HR-kompetens hos polisen.

Flera satsningar har gjorts för att öka antalet platser på polisutbildningen. I januari i år startades polisutbildningen på två ytterligare två lärosäten, vid Malmö universitet och vid Borås högskola. Numera finns utbildningen på fem platser i landet. Antalet distansutbildningsplatser utökades samtidigt från 100 till 172 stycken per termin.

Ny antagningsprocess

I januari 2020 införs också en ny antagningsprocess som innebär att det går att ansöka löpande året runt.

– Förutom att den nya antagningsprocessen gör det möjligt att söka till polisen när som helst under året, minskar också tiden från ansökan till antagning. Tidigare tog det cirka 30 veckor, men kommer nu ta avsevärt kortare tid, säger Stefan Wehlin.

För att nå Polismyndighetens mål om närmare om 40 000 polisanställda till 2024 planerar polisen för att ta in cirka 2000 studenter per år under kommande år.

Om att bli polis

Om antagningsprocessen

  • Ansökan till polisutbildningen kommer från januari 2020 ske löpande, till skillnad från tidigare år när ansökan bara kunde göras vid två tillfällen per år, i juni och i november.
  • Utbildningsstart kommer fortsatt att ske två gånger per år, i augusti och januari.
  • Antagningskraven och testerna vid prövningen är oförändrade.
  • De sökande bokar en egen tid för prövningen.
  • Till höstterminen 2020 utökas distansutbildningsplatserna ytterligare till 197 platser.