Lång handläggningstid av tillståndsärenden

Med anledning av att Polismyndigheten uppgraderar sitt ekonomisystem blir det en fördröjning gällande inbetalning av ansökningsavgifter.

Just nu kan tiden för handläggning av tillståndsärenden vara längre än vanligt.

Med anledning av att Polismyndigheten uppgraderar sitt ekonomisystem från den 10 oktober till den16 oktober kl 08.00 så blir det en fördröjning gällande inbetalning av ansökningsavgifter.

Det innebär även att det inte skickas ut någon inbetalningsavi, när ansökningar registreras.

Inbetalningsavierna beräknas skickas ut när systemet kommer igång igen.

Gjorda inbetalningar kommer heller inte att synas i våra system innan uppgraderingen är gjord Vilket gör att påbörjandet av handläggningen fördröjs.