Myndighetsgemensamma tillsyner i Botkyrka

Anställda utan arbetstillstånd, oacceptabelt bonde och undermålig förvaring av kemikalier var några av de brister som upptäcktes när flera myndigheter gjorde en gemensam insats.

Den 1 oktober 2019 genomförde polisen i Botkyrka tillsammans med Skatteverket, Arbetsmiljöverket och Botkyrka kommun gemensamma tillsyner mot bilverkstäder, biltvättar och en restaurang i Botkyrka kommun.

Syftet är att motverka fusk och felaktigheter. Under insatsen kontrollerades sex bolag och en rad brister och felaktigheter upptäcktes.

På en bilverkstad greps en person som var internationellt efterlyst, tre personer omhändertogs med stöd av utlänningslagen.

En polisanmälan upprättades mot arbetsgivaren då det saknades arbetstillstånd för ett antal anställda.

Ett illegalt boende upptäcktes på ett bolag. En person hade en sovplats, en madrass på golvet, i ett utrymme alldeles innanför en dörr till en tvätthall.

Skatteverket upptäckte brister och felaktigheter hos flera av bolagen när det gällde personalliggare och kassahantering och Arbetsmiljöverket upptäckte felaktigheter och satte förbud på fyra billyftar, då de inte var besiktade. Kommunen påträffade också felaktigheter på bland annat ett bolag när det gällde hur kemikalier förvarades.

Myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet

I den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserade brottslighet ingår: Polisen, Åklagarmyndigheten, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket, Kustbevakningen, Kronofogden, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Kriminalvården samt i Stockholm även länsstyrelsen.

Ett par myndigheter deltar på plats i insatserna, medan andra endast deltar i planeringen inför och efter genomförandet. I Stockholm finns sedan 2018 en myndighetsgemensam tillsyn och kontroll av företag, föreningar eller arbetsplatser som kopplas till organiserad brottslighet eller bidrar till osund konkurrens. Arbetet har för närvarande fokus på lokalsamhället i regionens särskilt utsatta områden.