Omkomna polisanställda hedras på minnesdagen

Den 5 oktober infaller för första gången polisens minnesdag för att hedra polisanställda som omkommit i tjänsten. Klockan 12 samma dag hålls en tyst minut nationellt inom polisen.

– Den här dagen är viktig i svensk polis historia. Att vara polisanställd medför ibland risker, och vi ska uppmärksamma och minnas de som avlidit i tjänsten i olyckor eller insatser i samband med att de arbetat för ett tryggare och säkrare samhälle, säger rikspolischef Anders Thornberg.

119 kollegor, de första avlidna 1965 och den senaste i fjol, hedras under en ceremoni i Stockholm på lördag. Över 500 personer, varav 320 anhöriga, representanter från regeringen, polisens ledningsgrupp och medarbetare deltar under ceremonin. Klockan 12 hålls en tyst minut inom hela polisen.

Fakta polisens minnesdag

Polisens minnesdag sker från och med i år den första lördagen i oktober. Vartannat år hålls en högtidsceremoni. Syftet med minnesdagen är att skapa ett tillfälle för alla att minnas omkomna och bortgångna kollegor inom polisen. Vid ceremonin uppmärksammas de som omkommit från år 1965 till följd av

  • Brott som skett på grund av tjänsteutövning eller anställning
  • Olyckor som skett vid utförandet av en arbetsuppgift
  • Olyckor som inträffat vid resor till eller från förrättningsställe/uppdrag.