Permanent avstängning runt Stureplan under helger

Blått=Avstängningar, Rött=Taxizoner

Blått=Avstängningar, Rött=Taxizoner Bild: Elisabet Oyarzún Fransson

Från den 1 oktober gäller förbud mot trafik med motordrivet fordon runt Stureplan. Förbudet gäller helger, natt mot lördagar och söndag mellan klockan 00.00-05.30. Linjetrafik, blåljusfordon och boenden som ska till och från sina garage är undantagna.

Syftet med avstängningen är att öka tryggheten för de som bor och verkar kring Stureplan. Under tre helger i maj och juni 2018 genomfördes ett försök med förbud mot trafik med motordrivet fordon nattetid runt Stureplan. Försöket initierades av Polismyndigheten, trafikkontoret och Keolis. Polis, trafikkontoret, Keolis, ordningsvakter, krögare och medborgare var alla överens om de tydligt positiva effekterna förbudet medförde.

Mindre bråk och färre trafikincidenter
Trafiksituationen i området kring Stureplan är på nattetid extremt ansträngd och linjetrafiken har svårt att komma fram. Det tillfälliga förbudet skapade en tryggare miljö, linjetrafiken och blåljusfordon kunde komma fram ordentligt, färre illegala taxibilar, färre kriminella som åkt in och stått parkerade med sina bilar – vilket skapade otrygghet.

Trafiknämnden har nu beslutat att ett förbud mot trafik med motordrivet fordon ska gälla från den 1 oktober 2019. I praktiken innebär det att förbudet gäller från natten mot lördagen den 5 oktober på berörda delar av Birger Jarlsgatan, Kungsgatan, Lästmakargatan, Biblioteksgatan och Sturegatan.
– På sikt vill vi få till en långsiktig lösning med hinder i form av exempelvis pollare eller bommar, säger Julia Hedbom, vid polisen i city.

Målet med avstängningen

Att skapa ökad trygghet för medborgare, ordningsvakter, krögare, linjetrafik, blåljuspersonal. Med ett förbud runt Stureplan ska miljön upplevas tryggare, säkrare och gemene man ska inte behöva känna oro