Polisen och Stockholms stad gör gemensam sak för tryggheten

Polisregion Stockholm och Stockholms stad har tagit ett steg närmare en fördjupad samverkansöverenskommelse för att höja tryggheten och minska brottsligheten i staden. Ett av målen är att det inte ska finnas några särskilt utsatta områden i Stockholm.

Med den nya överenskommelsen som presenterades av regionpolischef Ulf Johansson och Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd i Stockholms stad på tisdagen stärker staden och polisen samarbetet och skapar en gemensam ledning och organisation och prioriterar tio särskilda utmaningar.

– Vi har ett gott samarbete med Stockholms stad på många sätt redan idag men det är dags att ta ett steg till. Det grova våldet och vardagsbrottsligheten skapar naturligtvis oro och otrygghet hos Stockholmarna. Men vi är fast beslutna om att vi tillsammans kan nå våra mål med en tryggare och säkrare huvudstad. Viktigt nu att vi får en gemensam bild av problemen och hur vi gemensamt tar oss an dessa utmaningar, säger regionpolischef Ulf Johansson.

Anna König Jerlmyr fyller i:
– Stockholm ska vara en trygg stad för alla. Till år 2025 ska otryggheten halveras och våra särskilt utsatta områden ska bort från polisens lista. Det är ambitiösa mål men med detta nära samarbete med polisen är både jag och polisen hoppfulla om att vi kommer att lyckas, säger Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd i Stockholms stad.

Övergripande samverkansöverenskommelse mellan Stockholms stad och polisregion Stockholm

Samverkan med Stockholms stad

Stockholms stad har sedan tidigare en samverkan med polisregion Stockholm i en rad frågor där bland annat ordningsvakter, trygghetskameror, platssamverkan och trygghetsvandringar ingår. Det fördjupade samverkansavtalet kommer innebära mer kontinuerliga avstämningar, tydligare uppföljning och kommunikation samt nedan prioriterade samverkansområden:

  • riktat arbete mot avgränsade platser och utsatta områden
  • unga i risk för kriminalitet
  • skolan som brottsplats
  • avhopparverksamhet för kriminella
  • arbetet mot våldsbejakande extremism
  • särskilt utsatta och sårbara brottsoffer
  • otillåten påverkan
  • otillåtna bosättningar
  • ordningsvakter
  • kameraövervakning