Polisen rekryterar och fokuserar på våld i hemmet

Visionen är noll döda när polisen i Stockholm under hösten och vintern intensifierar rekryteringen med åttio nya medarbetare för att öka förmågan att förhindra samt klara upp våld i hemmet.

– Initiativ Gryning som vi valt att kalla den långsiktiga satsningen är sprungen ur den ökade ambitionen som rör brott i hemmet. Uppdraget är tydligt. Liv ska räddas, trygghet ska öka, våld ska minska och gärningspersoner ska låsas in, säger regionpolischef Ulf Johansson.

Det pågår redan mycket bra arbete på flera platser i regionen som ska tas tillvara. De medarbetare som sliter i vardagen, ofta i det tysta, med brott mot kvinnor och barn är riktiga kämpar men vi behöver bli fler, poängterar Johansson.

I dagläget ska 80 medarbetare rekryteras som ska läggas till de cirka 250 personer som idag arbetar inom brottsområdet våld i hemmet i regionen. Nyrekryteringen rör bland annat utredare, analytiker, tekniker och it-forensiker.

Bakgrunden är att Polismyndigheten i sin verksamhetsplan för 2019 fastslagit att polisen ska intensifiera sitt arbete avseende särskilt utsatta brottsoffer och som en del i denna satsning fokuserar Stockholmspolisen på våld inom familjen, våldtäkter samt sexualbrott mot barn, till exempel grooming och barnpornografi.

För att fokusera och engagera har visionen noll döda antagits.
– Det är just en vision eftersom det inte går att ha någon annan vision än noll döda och ska ses som något att ständigt sträva efter. Främst handlar det om att få alla delar i samhället att samverka i tid för att fånga upp varningssignaler och agera innan det är för sent. Om vi arbetar mot noll döda kommer det att få positiva effekter på hela brottsbekämpningen inom det här området, säger Johansson.

För polisens egen del handlar det om att dels bli fler utredare, att samordna utredningar och bättre använda den forskningsexpertis och kriminalteknik som finns. Men också att förbättra det rent operativa arbetet som att snabbt komma på plats med rätt kompetens och rätt inställning när någon larmat eller anmält.

En viktig faktor är att minska mörkertalet genom att synligöra brottet, påverka attityder genom intern och extern kommunikation och enträget arbeta för att få fler drabbade, anhöriga eller andra att anmäla.

Rekryteringen pågår under hela hösten och vintern. Nya annonser kommer att publiceras kontinuerligt.