Pressinbjudan: Myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet

Polisen, Försäkringskassan och Ekobrottsmyndigheten presenterar en lägesbild av den organiserade brottsligheten och dess utveckling, inom ramen för det myndighetsgemensamma arbetet.

En myndighetsgemensam lägesbild sammanställs vartannat år och ligger till grund för inriktningen i det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet, där 12 myndigheter ingår.

Datum: torsdag den 17 oktober
Plats: Pressrummet, Norra Agnegatan 33-37
Tid: kl 10.00
Presslegitimation och föranmälan krävs. Föranmälan skickas till media@polisen.se