Svensk polis stöttar i Kongos arbete mot grov organiserad brottslighet

FN-dagen infaller 24 oktober varje år för att uppmärksamma dagen då FN-stadgan trädde i kraft. I år uppmärksammar Polismyndigheten dagen med fokus på FN-missionen i Kongo och den svenska polisiära närvaron i landet.

Både civila polisanställda och poliser tjänstgör, tillsammans med ungefär 300 poliser från andra länder. Maria Palmaeus leder en del av det svenska bidraget till FN-missionen i Kongo, det så kallade Specialized Police Team. Hon ger oss en inblick i arbetet och vad Polismyndigheten gör på plats.

Vilken skillnad gör Sveriges FN-mission i Kongo?

– På lite sikt tror jag att vi kan göra ett avtryck. Det så kallade Specialized Police Team, SPT, som jag leder är ett nytt koncept där man arbetar mer projektorienterat, i detta fall med enbart svenska poliser. Syftet är att höja kapaciteten hos kongolesisk polis att utreda grov organiserad brottslighet genom att utbilda polisen men även koordinera med övriga missionen rörande de övriga delarna i rättskedjan.

Hur många är ni från den svenska polisen?

– Vi är elva personer i missionen varav sju är i huvudstaden Kinshasa, två i Goma och två i Bukavo som båda ligger i östra Kongo.

Kan du ge exempel på hur vi stöttar Kongos nationella polis?

– Vi började med en utvärdering av den nationella polisens förmåga att utreda grov organiserad brottslighet. Efter det skrev vi en rapport och lämnade våra rekommendationer.

– Vi arbetar mycket med att till exempel försöka väcka den svenska idén om samverkan mellan polis, åklagare, kriminalvården och tullen. Vi försöker också visa på goda exempel från Sverige, identifiera möjliga hinder och föreslå förbättringar.

– Det sista steget i projektet är att tillsammans med andra inom UNPOL och MONUSCO sätta ihop utbildningsprogram och börja utbilda den nationella polisen, framför allt instruktörer som på sikt kan ta över och säkra fortsättningen när missionen drar sig tillbaka.

Mer om polisens internationella verksamhet

Karta aktuella missioner