Trafikreglering runt Stureplan i Stockholm verkställd

Karta som visar avstängningarna.

Blått=Avstängningar, Rött=Taxizoner Bild: Polisen

Nu har första helgen med förbudet mot trafik med motordrivet fordon runt Stureplan i Stockholm verkställts.

Natten till den 5 oktober började det nya förbudet mot trafik med motordrivet fordon att gälla runt Stureplan i Stockholm. Under de första helgerna kommer polispersonal att vara på plats för att säkerställa att förbudet efterlevs.

De positiva effekterna när förbudet efterlevdes var många. Bland annat en linjetrafik som flöt på bra, polisen och ordningsvakter kunde arbeta mer förebyggande, området upplevs tryggare för allmänheten och miljön för gångtrafikanter blev säkrare.

När polispersonal stod positionerade vid avspärrningarna fungerade efterlevnaden bra, men när polispersonal inte stod där bröt tyvärr många bilförare mot trafikreglerna. Det var första helgen med förbud och många har kanske inte tagit till sig informationen. Det blev nästan 100 böter utskrivna, allt från ordningsböter, onödigt buller med motordrivet fordon, rödljuskörning, parkeringsanmärkningar, med mera. 

- Vår förhoppning är nu att så många som möjligt har nåtts av informationen gällande den ändrade trafikregeln runt Stureplan och att alla ska respektera och följa denna, säger Julia Hedbom från Polisen Norrmalm.

Dela gärna denna information så att många får vetskap om det nya förbudet mot trafik med motordriven trafik runt Stureplan i Stockholm och varför dessa genomförts.

Varför behövs ett förbud mot trafik med motordrivet fordon

Målet med avstängningarna är att skapa ökad trygghet för medborgare, ordningsvakter, krögare, linjetrafik, blåljuspersonal. Med ett förbud runt Stureplan ska miljön upplevas tryggare, säkrare och gemene man ska inte behöva känna oro.