Trafikvecka – tung trafik i fokus

Polisen satsar extra mycket på kontroll av yrkestrafik, främst den tunga trafiken mellan den 14 och 20 oktober. Detta inom ramen för den nationella trafikveckan som genomförs både i Sverige och i många andra länder inom EU.

Under veckan kommer polisen att ägna extra uppmärksamhet åt den tunga yrkestrafiken med kontroll av såväl fordon som förare.

Polismyndighetens trafiksäkerhetsarbete ska bidra till att minska antalet döda och allvarligt skadade i vägtrafikmiljön i enlighet med nollvisionen.

– Förare som inte får den vila de ska ha är en säkerhetsrisk både för sig själva och för andra trafikanter, säger Erling Andersson, poliskommissarie på Utvecklingscentrum Mitt. Fokus ligger därför på att upptäcka de som kör för länge utan paus men även på att upptäcka bristfälliga fordon. Kontroll av fordons skick och förares kör- och vilotider och hastighet är prioriterade områden.

– Det är viktigt att yrkesförarna är noggranna med kör- och vilotider för trafiksäkerheten. Men även transportköparna har en viktig roll. De kan t.ex. bidra till ökad hastighetsefterlevnad genom att ställa krav i upphandlingar och beställningar av transporter så att förutsättningarna finns att köra säkert. Trafikverket arbetar tillsammans med olika samhällsaktörer för hållbara hastigheter, säger Maria Krafft, måldirektör Trafikverket.

Extra stort fokus kommer dessutom att läggas på att upptäcka olaga cabotage. Cabotage innebär att utländska transportföretag stationerade i ett EU-land under vissa förutsättningar har rätt att genomföra inrikestransporter i ett annat EU-land. Polismyndigheten har ett tydligt uppdrag att öka kontrollverksamheten inom detta område.

– I regleringsbrevet för Polismyndigheten finns särskilda åtaganden just gällande så kallade cabotagekontroller och flygande inspektion, säger Erling Andersson. Avseende cabotage har myndigheten därför genomfört en omfattande utbildningsinsats i ämnet. Det passar väldigt bra att göra intensiva insatser under vecka 42 när vi ändå har fokus på den tunga nyttotrafiken.

Trafikveckan med fokus på yrkestrafik är en av många trafiksäkerhetsveckor som polisen genomför varje år. Under de andra veckorna ligger fokus på bland annat hastighet, nykterhet och brott på väg.

Trafik – polisens arbete

Lyckad trafikvecka – 6 000 hastighetsbrott lagförda

Fakta om cabotage

  • Cabotage innebär att utländska transportföretag stationerade i ett EU-land under vissa förutsättningar har rätt att genomföra inrikestransporter i ett annat EU-land.
  • Bryter företaget mot regelverket, handlar det om olaga cabotage och innebär i normalfallet en sanktionsavgift.
  • Det fastställda beloppet för sanktionsavgiften är 40 000 kronor.