Våga tala om internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn

Våga fråga när du misstänker att en ung person blivit utsatt! Det var ett av budskapen när polisen och vården i Västsverige informerade om internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn.

Ofta är det viktigare att fråga än att fråga på exakt rätt sätt när du misstänker att en ung person är utsatt.

– Det är viktigt att våga tala om de här sakerna eftersom det är vanligt att unga kontaktas på nätet av i sexuellt syfte, säger Birgitta Dellenhed, chef för regionalt IT-brottscentrum i polisregion Väst.

– Men det kan vara en svår balansgång. Det gäller att inte ställa för mycket detaljfrågor. Om brott kan misstänkas är det polisens uppgift att utreda vad som hänt.

Stort intresse – 300 ville lära sig mer

Tillsammans med Sexualmedicinskt centrum i Västra Götalandsregionen arrangerade polisen nyligen ett heldagsseminarium för 300 medarbetare inom skola, sjukvård och rättsväsendet. Syftet var att höja kunskapsnivån om internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn. Ytterst är syftet att skydda barn och förhindra nya övergrepp.

Tobias Bergkvist, chef för polisens regionala utredningsenhet, sa att polisen ofta måste prioritera hårt, men när det gäller internetrelaterade brott görs en tydlig resursökning på IT-brott, från 34 till 90 utredare och forensiker. Dessutom tillförs region Väst resurser motssvarande 75 tjänster för att intensifiera arbetet med särskilt utsatta brottsoffer, däribland barn.

Rusta barnen – både flickor och pojkar riskerar att utsättas

Författaren och journalisten Caroline Engvall berättade om barns sexuella utsatthet på nätet, något hon skriver om i sina böcker, till exempel romanen ”14 år till salu”. Både flickor och pojkar utsätts för kontakter i sexuellt syfte.

– Pojkar är mer utsatta för kontaktförsök i spelvärlden, till exempel i chattfunktionen som finns i olika dataspel.

Caroline Engvall riktade en uppmaning till vuxenvärlden:

– Vi måste rusta våra barn. På internet har hela världen tillgång till dem. Vi måste ta signalerna på allvar. Att vi vågar och orkar ställa frågorna om utsatthet online. Ni som möter barn i ert arbete har ju världens chans att upptäcka de barn som annars inte berättar.

Så utredde polisen ett groomingärende

Polisens utredare Andreas Grym beskrev hur utredningen mot en nätpedofil i Västsverige gick till. Hur misstankarna riktades mot en ung man i 20-årsåldern som med hjälp av falska profiler på nätet misstänktes haft kontakt med hundratals barn och ungdomar i sexuellt syfte.

Polisens IT-forensiker dokumenterade chattar som visade hur kontaktförsöken gått till:

– Kontakterna inleddes ofta med smicker, men övergick snart i erbjudande om ersättning och kunde växla över till hot om att sprida filmer och foton, säger Andreas Grym.

Mannen dömdes efter en omfattande polisutredning i hovrätten till fem och ett halvt års fängelse för över hundra olika brott, däribland grovt barnpornografibrott, sexuella övergrepp mot barn och grovt utnyttjande av barn för sexuell posering.

Vård som förhindrar nya övergrepp

För att förhindra nya övergrepp är det viktigt att förövarna får rätt vård som leder till förändring. Psykologen Johanna Lätth har mött många dömda sexualbrottslingar och ansvarar för Krimninalvårdens sexualbrottsprogram som behandlar över 200 klienter per år.

Hon konstaterade att sexualbrott väcker starka känslor, alltifrån ilska, avsky och rädsla, men det innebär också att omgivningen riskerar att inte se vilka som är förövare.

– Vi behöver därför gå emot känslan och våga se både offer och förövare. Det är först då vi kan göra skillnad.

Gärningspersonen kan vara vem som helst – alla åldrar och samhällsklasser, ofta väletablerade i samhället. Av alla anmälda sexualbrott är två procent kvinnliga förövare. Det förekommer att sexualbrottslingar återfaller i brott, men är å andra sidan den kategori av dömda med lägst återfallsrisk.

– Stora internationella undersökningar med längre uppföljningstider har visat att andelen som återfall i brott kan minska från 14 till cirka 10 procent med psykologisk sexualbrottsbehandling, sa Johanna Lätth.

Barnet känner mer skuld och skam

Överläkaren Åsa Kastbom beskrev sitt arbete med barn som utsatts för sexuella övergrepp. Internet innebär ytterligare en arena för förövare att kontakta barn.

– Det innebär att offren kan känna ännu mer skuld och skam eftersom barnet självt kan ha varit mer aktivt i kontakten till en början. De känner skuld för att ha gått på lögnen eller hotet, ja kanske till och med blev kär i den som chattade med en.

Att våga fråga är viktigt, men barn berättar ändå inte alltid. En del offer kan ha varit drogade eller sovit under övergreppet. En del är rädda att inte bli trodda.

Åsa Kastbom uppmanade föräldrar att lära barn skilja på två slags hemlisar:

– Det finns hemlisar att hålla på, till exempel vem som ska få vad i julklapp. Men det är viktigt att förstå att det finns andra ”hemlisar” som barnet ska berätta för en vuxen.

Prata om det man inte talar om

När Birgitta Dellenhed från polisen och Emma Svanholm från Sexualmedicinskt centrum avlsutade konferensen passade de på att upprepa budskapet: våga fråga! Internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn är ett ämne som många inte talar om alls men det är just det som är viktigt att göra.

– Fortsätt prata om ämnet är vår förhoppning, sa Emma Svanholm.
– Och sprid kunskaperna till andra. Tillsammans kan vi hjälpas åt, sa Birgitta Dellenhed.

Signaler på att någon varit utsatt för internetrelaterade sexuella övergrepp

- Visar större oro och ändrar beteende.
- Utsätter sig själv för mer risker eller gör illa sig själv.
- Sover dåligt, är nedstämd, koncentrationssvårigheter.
- Slutar med fritidsaktiviteter eller bryr sig inte om sin personliga hygien.
- Skolkar – eller tvärtom gör allt för att vara den ”duktiga” flickan eller pojken
- Blir mer innesluten eller mer utåtagerande än tidigare.
- Använder mer sexualiserat språk.
- Mer benägen att vakta sin mobil eller dator.

Källa: Författaren Caroline Engvall

Den som utsatts för sexuella övergrepp bör kontakta polisen så snart som möjligt. Ring 114 14 för att göra en anmälan eller besök en polisstation. Är det ett pågående brott, eller en akut situation, ring 112. Polisens webbplats polisen.se innehåller mer information om sexualbrott och polisens arbete mot sexuella övergrepp mot barn. 

Sexualmedicinskt centrum erbjuder behandling av sexualitet för den som skadar sig själv eller andra. Till webbplatsen för Sexualmedicinskt centrum.

SMC-Pilen är en mottagning specialiserad på sexuell hälsa och utsatthet. Hit kan den vända sig som har erfarenhet av sex mot sin vilja, sex mot ersättning, sex som självskadebeteende och internetrelaterad sexuell utsatthet. Läs mer om Pilens verksamhet.