Vi & Dom – polisens utställning om hatbrott öppnar i Göteborg

Bildkollage av ett ansikte

Bildkollage av ett ansikte, till utställningen Vi och Dem Bild: polisen

Polismuseets utställning om hatbrott – Vi & Dom – har nu öppnat på Göteborgs stadsmuseum. Vandringsutställningen är en del i polisens arbete för att förebygga hatbrott och skydda de grundläggande fri- och rättigheterna.

Hatbrott är ett angrepp mot samhällets viktigaste värderingar, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Få anmäler hatbrott och mörkertalet är stort. I år fyller Sveriges demokrati 100 år och fortfarande utsätts människor för hat, hot och våld för att de tillhör en viss grupp.

– Vi är väldigt glada att Vi & Dom nu visas på Göteborgs stadsmuseum med stort fokus på det kunskapshöjande uppdraget riktat till skolor, säger Michaela Engvall, producent av vandringsutställningen för Polismuseet.

Syftet med utställningen är att öka förståelsen för hur hatbrotten drabbar och vad man kan göra som utsatt eller medmänniska. Utställningen innehåller starka berättelser och föremål som berör, bland annat från flera fall med hatbrottsmotiv såsom Kronans skola i Trollhättan, som utsattes för ett rasistiskt hatbrott den 22 oktober 2015. Skolungdomar är en viktig målgrupp och utställningen ger möjlighet till samarbete mellan museet, föreningsliv, skola och polisen i regionen.

– Genom utställningen kan vi nå viktiga målgrupper i Göteborgsregionen och öka kunskapen om hatbrott. Det är viktigt att synliggöra den här brottsligheten där anmälningsfrekvensen tyvärr är väldigt låg. Vi hoppas att utställningen ska bidra till att fler väljer att anmäla till polisen, ingen ska behöva utsättas för hatbrott, säger Inger Karlmark, demokrati- och hatbrottsgruppen i Göteborg.

Göteborgs stadsmuseum har arbetat med demokrati och mänskliga rättigheter i utställningar, föreläsningsserier och pedagogiska program. Utställningen Vi & Dom visas på Göteborgs stadsmuseum från den 23 oktober till 16 augusti 2020.

Om utställningen Vi & Dom

”Min flickvän får ett knytnävslag i ansiktet. Jag blir nersparkad. Sedan försvinner de lika fort. Det behövs inte mer än några minuter för att plocka ner en nykär tonåring från ett moln och förändra dennes rörelsemönster för flera år framöver.” Elsa, 20 år.

Någon begår ett brott mot en eller flera personer, för att de tillhör en viss grupp. Det kan vara till exempel vara homosexuella eller personer med annan etnisk bakgrund. Hat, rädsla eller fördomar ligger bakom. Sådana brott kallas hatbrott.

I utställningen Vi & Dom möter besökaren bland annat berättelser från människor som har blivit utsatta för hatbrott. Hur påverkar de här brotten individen och samhället? Var kommer hatet från? Vilka konsekvenser kan det få? Vad gör polisen?

Utställningen har ett pedagogiskt program med skolvisningar för högstadiet och gymnasiet, samt ett lärar- och elevmaterial som stöd. Undervisningsmaterialet om hatbrott kan användas oberoende av utställningen och det används redan idag över hela landet.

Till toppen