Sök på polisen.se

Arbetet mot skjutvapenvåld på kort och lång sikt i region Stockholm

Polisen i region Stockholm kraftsamlar i arbetet för att utreda de grova brotten och för att öka tryggheten i region Stockholm.

Under helgen den 7-8 september har dels en avliden man påträffats i Österhaninge, dels har skottlossning ägt rum i Nacka. Ett intensivt utrednings- och trygghetsarbete pågår i region Stockholm. 

– Vi ser att allmänheten drabbas när man skjuter i det offentliga rummet och vi har den största respekten för den oro man kan känna. Skjutningarna är ett samhällsproblem och vi och övriga samhället måste göra vårt yttersta för att komma tillrätta med den otrygghet det grova våldet skapar, säger Ulf Johansson, regionpolischef i Stockholm. 

Ökad närvaro ute och arbete med utredningar
Polisen har ökat sin närvaro i dels Bredäng, Sätra, Skärholmen och Östberga, dels Nacka för att genomföra trygghetsskapande åtgärder. Lokala poliser finns på plats för att svara på frågor, ta emot information och finnas till hands för boende och andra i området som känner sig oroliga.

Sedan tidigare pågår också arbete för att öka tryggheten och för att komma åt narkotika och vapen i till exempel Upplands-Bro, Järfälla och på flera andra håll i regionen. 

– Polisanställda i hela regionen gör ett mycket stort och engagerat jobb. Att både vara ute och möta människor och att skapa utrymme att jobba med de många grova brottsutredningarna är en utmaning och vi behöver bli fler. Ett arbete att öka resursen pågår och fler polisanställda är på väg in, säger Ulf Johansson. 

Ett långsiktigt arbete och forskning för bättre metoder
Polisen i region Stockholm bedriver sedan flera år tillbaka ett prioriterat arbete mot skjutvapenvåldet. Polisen har bland annat ökad närvaro i många områden och jobbar även riktat för att beslagta narkotika och vapen i så stor utsträckning som möjligt. Syftet är att störa kriminellas verksamhet, och ett flertal personer är häktade för grova vapenbrott. Narkotika, och konflikter med anknytning till det och annat, är ofta grunden till det grova skjutvapenvåldet.

Underrättelsearbetet har stor betydelse och polisen delar den aktuella lägesbilden inom regionen i ett mycket detaljerat format för att alla delar av regionen ska kunna arbeta fokuserat mot de personer som ingår i kriminella nätverk.

Regionen har också förstärkt utredningsresursen för grova brott och arbetar forskningsbaserat kring skjutvapenproblematiken för att förbättra arbetssättet vid mordutredningar med syfte att öka uppklaringen. Regionen genomför även en översyn av avhopparverksamheten och utbyter erfarenheter med polis i andra länder. En viktig del i arbetet mot skjutvapenvåldet är en nära samverkan med lokalsamhället och kommunerna.