Djurrättsaktivist döms till sex månaders fängelse

Polisen i region Väst har i år en pågående insats mot brottsaktiva djurrättsaktivister. På torsdagen kom första domen. En av de mer framträdande personerna inom den radikala djurrättsrörelsen döms till sex månaders fängelse.

– Polisens pågående insats syftar till att minska risken för brott mellan djurrättsaktivister och djurhållare, säger Tobias Bergkvist, chef för regionala utredningsenheten och den som har det operativa ansvaret för insatsen. 

– Genom att vi kraftsamlar bidrar olika funktioner inom polisen till att bekämpa brottsligheten.

"Planerad och organiserad brottslighet"

Tingsrätten skriver i domen att det i sig inte är en försvårande omständighet att brotten i samband med djurrättsaktionerna syftat till att uppnå vissa politiska mål – däremot anser rätten att gärningarna varit ”ett led i en planerad och organiserad brottslighet” för att påverka en minkfarmare i Halland att stänga sin anläggning. Detta ses som försvårande när rätten bedömer straffvärdet till sex månaders fängelse.

Nekar till brott och tonar ned sin roll

Den nu dömde mannen från Västsverige är i 30-årsåldern. Vid rättegången nyligen i Varbergs tingsrätt förnekade han brott. Han tonade också ned sin roll och tillbakavisade att han är ledare inom den radikala djurrättsrörelsen.

Tingsrätten anser dock att mannen hade en ledarroll vid den manifestation som sent en lördagskväll i oktober 2017 genomfördes utanför en minkfarmares bostad i Falkenbergstrakten, då ägarens båda söner var ensamma hemma. Rätten anser att det är bevisat att mannen befann sig på privat tomtmark och därför ska dömas för hemfridsbrott.

Demonstrationsfriheten

I samband med manifestationen förde han oväsen och döms även för ofredande.Vid rättegången hänvisade den åtalade mannen till demonstrationsfriheten men enligt rätten befann han sig inte på allmän plats under hela händelseförloppet:
”Särskilt med hänsyn till den valda tiden och platsen för manifestationen är det också uppenbart att dess syfte inte har varit att väcka allmänhetens opinion i djurrättsfrågor, utan att trakassera och ofreda familjen” skriver rätten i sin dom.

Megafonljud orsakade hörselskada

Mannen döms också för misshandel efter sin delaktighet i en djurrättsaktion mot minkfarmen. Vid aktionen riktade den nu dömde mannen en megafon mot en person som befann sig innanför stängslet på minkfarmen. Megafonens sirenljud var så högt att den drabbade fick smärta och en hörselskada, något som styrks av en medicinsk utredning.

En annan åtalspunkt gäller olaga hot. Mannen la ut en bild av ett skelett och en galge på Instagram med texten ”fd. minkfarmare”. Att den åtalade påstod att bilden var en del i ett konstprojekt ändrar inte rättens bedömning.

Domen omfattar även ett fall av rattfylleri, ringa narkotikabrott samt smitning från trafikolycksplats. Däremot frias mannen från åtalspunkten vårdslöshet i trafik i samband med en trafikolycka.

Fler utredningar pågår

Polisutredningen som mynnat ut i åtal och dom har slutförts vid lokalpolisområde Falkenberg. Ytterligare utredningar mot åtta djurrättsaktivister är klara, uppger lokalpolisområdeschefen Christer Bartholdsson.

– Dessutom har vi en utredning mot de aktivister som misstänks ha brutit mot maskeringsförbudet i samband med en manifestation vid minkfarmen samma dag som rättegången genomfördes i augusti, säger han.