Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

Fjällräddningar sommaren 2019

Under sommarmånaderna har totalt 100 fjällräddningsinsatser genomförts i polisregion Nord.

I drygt hälften av ärendena har den drabbade en fraktur av något slag och övriga ärenden är en variation av medicinska åkommor med allt ifrån getingsstick med allergiska reaktioner, bröst/buksmärtor, diabetes, astma, kräkningar och feber m.m.

De resurser vi använder för att undsätta människor i nöd blir i många fall en mix av fjällräddare tillsammans med ambulanshelikopter och polishelikopter, säger Lars Ragnvaldsson, verksamhetsutvecklare vid räddningstjänstgruppen.

Viktigt med förberedelser

- Vi märker av det ökade intresset för att vandra i fjällen och Kebnekaise är det område där vi genomför flest räddningsinsatser, fortsätter Lars Ragnvaldsson.

Förberedelser är A och O. Det är viktigt att vara rätt utrustad och veta vad man klarar av. Ha ingen övertro på mobiltelefonens täckning, ta med kompass och helst en aktuell karta.

- Det är viktigt att följa väderprognoser och de rekommendationer som lokala guider lämnar, avslutar Lars Ragnvaldsson.

Du kan läsa mer om hur du förbereder dig på Fjällsäkerhetsrådets webbplats, se länk nedan.

Statistik för antal fjällräddningsinsatser sommarperioden
(juni – augusti)


2019
  2018                    2017               
Jämtland                    30                      42                    39
Västerbotten                                  10                      14                    13
Norrbotten                    60                      84                    75


Kontaktperson: Lars Ragnvaldsson, verksamhetsutvecklare vid räddningstjänstgruppen. Lars nås på telefon 076-813 51 32.

Fjällräddarna - polisen samordnar

Tips om förberedelser på Fjällsäkerhetsrådets webbplats