Förbättrad process för återvändande

Sedan gränspolisen i region Stockholm började arbeta på ett nytt sätt med verkställigheter till Afghanistan, har återvändandeprocessen förbättrats.

För de återvändande innebär det nya arbetssättet att de vet vad som väntar dem, och för gränspolisen har samarbetet med både andra myndigheter och inom polisen fördjupats.

 – Arbetet med verkställigheter är en del av polisens uppdrag. Vi vill att återvändandeprocessen ska bli så bra som möjligt för de personer som fått beslut om att de ska lämna landet. Vi ser att vårt sätt att arbeta tillsammans med dem, och berörda myndigheter, ger effekt, säger Per-Arne Kaati, chef för utredningssektionen hos gränspolisenheten i Stockholm, där återvändandeteamet jobbar.

Återvändandeteam sedan början av 2019
Gränspolisenhetens återvändandeteam i region Stockholm bildades i början av 2019, och samordnar arbetet med verkställigheter till Afghanistan. Teamet har besökt samtliga förvar i Sverige. Där har de talat med alla förvarstagna afghanska medborgare om deras beslut och den kommande verkställigheten till Afghanistan. Arbetet har resulterat i lugna och mer effektiva verkställighetsresor.

En annan viktig del i teamets arbete är informationsmöten om återvändandeprocessen till Afghanistan med personal från Migrationsverket. Informationsinsatsen har genomförts på samtliga förvarsenheter i Sverige. Man har även initierat närmare samarbete med övriga polisregioner i landet.

I teamet finns bred erfarenhet och olika expertkunskaper, från såväl Polisen som från Kriminalvårdens nationella transportenhet och Migrationsverkets förvarsenhet och prövningsenhet. Teamet samarbetar också nära med polisens ambassadsamordning på nationella operativa avdelningen, Noa, vilket gör att man har möjlighet att prioritera ärenden tillsammans regionalt och nationellt.

Arbetssättet med besök på förvaren och ett gott samarbeta med de olika aktörerna har gett resultat.

– Vi ser att vårt arbete ger effekt genom att förvarstagna inför avresa blir välinformerade och förberedda, det blir lugnare stämning under transporten till hemland och vid ankomst i Kabul och det blir mindre oklarheter vid överlämning av klient i Kabul till Afghanska myndigheter, säger Per-Arne Kaati.

Fakta: Uppdrag gränspolisen

I korthet finns tre huvuduppdrag som styr vad gränspolisen i Sverige arbetar med; gränskontroll, verkställighet och inre utlänningskontroll. När det gäller verkställighet verkställer Polismyndigheten olika beslut om avvisning och utvisning. Det är beslut som lämnats över från Migrationsverket, beslut om utvisning fattade av allmän domstol (sk brottsutvisningar) samt polisens egna beslut om avvisning.

Läs mer om gränspolisen här.